MENÜ
Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért

Mindenki szem a láncban

2009:

Felhívás  a cigányság helyzetével és társadalmi megítélésével kapcsolatban kialakult helyzet orvoslására: /_userfiles_/bekesegyutteles/felhivas.doc

 

Felhívás

 

A nemzeti értékeket valló és a hazai cigányságot nemzetalkotó tényezőként elismerő értelmiségiek, civil szervezetek és vallási közösségek képviselői ezúton felhívást intézünk minden jószándékú polgártársunkhoz, akinek nem mindegy milyen jövő vár gyermekeinkre és unokáinkra.

Nyilatkozatunkkal hitet teszünk amellett, hogy a hazai cigány lakosság   helyzetének jobbítása és társadalmi integrációja halaszthatatlan össznemzeti, stratégiai feladat.

 

Hitet teszünk továbbá amellett, hogy senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés, vagy bármely jellegű bántalmazás származása, etnikai hovatartozása miatt.

 

Megengedhetetlennek és tarthatatlannak ítéljük a társadalmi-etnikai feszültségek mesterséges szítását, bármely oldal vagy érdekcsoport részéről történjen is.

 

Határozottan elutasítjuk, hogy egyes személyek, vagy csoportok hibái és bűnei miatt egy egész népcsoportot, a mintegy 1 milliónyi hazai cigányságot, kollektív módon megbélyegezzék, elítéljék.

 

Határozott, szakszerű és sürgős intézkedéseket kérünk a konkrét bűnesetek kivizsgálásában, az elkövetők előállításában és felelősségrevonásában.

Figyelmeztetünk arra, hogy a mélyszegénységben élő családok munkalehetőség, és megfelelő szociális háló híján egyre inkább a feketegazdaságba, vagy a bűnözés útjára sodródnak.

 

Halaszthatatlan társadalmi összefogást sürgetünk a halmozottan hátrányos helyzetben élő, cigány és nem cigány honfitársaink megsegítésére, és követeljük a mindenkori kormány felelős, tisztességes és számonkérhető intézkedéseit a leszakadó társadalmi rétegek mielőbbi felzárkóztatása érdekében.

 

Felhívjuk a cigány értelmiség, cigány vezetők figyelmét, hogy tegyenek meg mindent a társadalmi béke előmozdítása érdekében, nyilatkozataikkal, személyes példamutatásukkal a roma/cigány nép értékeinek reprezentánsai legyenek mind a többség, mind a kisebbség irányában.

Úgy véljük a cselekvés összefogás eredménye kell hogy legyen, nem kapcsolódhat kizárólagosan egyik politikai oldalhoz sem.

Felismerésünk, hogy a jelenlegi kialakult helyzetben az egyházak fokozottabb részvétele elengedhetetlen és kívánatos a társadalmi konszenzus megteremtéséhez.

 

A helyzet megváltoztatásához azonnali cselekvésre van szükség, ezért jelen nyilatkozatunkkal egy "újtípusú", a kölcsönösségen és a keresztényi/keresztyényi értékeken alapuló társadalmi párbeszédet és összefogást kezdeményezünk, melyre minden jószándékú és felelősen gondolkodó magyar állampolgárt meghívunk.

 

Kérünk mindenkit, aki egyetért nyilatkozatunk tartalmával, aláírásával csatlakozzon  mozgalmunkhoz.

Budapest, 2099. május 21.

 

Aláíró szervezetek:

 

Cigány Tudományos és Művészeti Társaság

Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért

Jezsuita Rend Cigánypasztorációs Műhely

Roma Szakkollégium

Tálentum Tehetséggondozó Klub

Cigány Tudományos és Integrációs Szövetség

Grizhipe Nyelvművelő és Hagyományőrző Egyesület

Európai Cigány Integrációs Szövetség

 

Magánszemélyek:

 

Antal István, közgazdász

Baranyi Anita, politológus

Báthory János, igazgató, Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány

Berkes Katalin

Bogdán Imre, Napkerék Egyesület elnöke

Bogdán László, joghallgató

Dobos Marianne, közíró

Dóczi Magdolna, újságíró

Dr. Balla Gábor Tamás, nyug. egyetemi docens

Dr. Bereczky Anna, egyetemi tanár

Dr. Dányi László, történész, újságíró

Dr. Domokos István, főorvos

Dr. Hoffmann Rózsa, egyetemi docens, országgyűlési képviselő

Dr. Kopp Mária, orvos, pszichológus

Dr. Lentner Csaba, közgazdász, egyetemi oktat

dr. Rigler Ilona

Dr. Skrabski Árpád szociológus

Dúl Géza atya, cigánypasztorációs referens Ceferino Ház

Dunai Mónika, tanár, önkormányzati képviselő

Duray Miklós, közíró,  országgyűlési képviselő, MKP

Farkas Rozália, főiskolai hallgató

Fialovszky Magdolna, CTMT művészeti igazgató

Finta Arina Aisa, festőművész

Gergely Dezső szociális munkás, rashaj

Gerocs Attila, közgazdász

Gyurman Zoltán, informatikus-programozó

Hofher József jezsuita szerzetes

Hollai Kálmán, színművész-rendező

ifj. Rostás-Farkas György, újságíró, műfordító

Kamarás István, történész-politológus

Kiss Mária, szociálpolitikus

Lakatos Enikő, joghallgató

Lakatos Katalin, egyetemi hallgató

Losó Györgyné, klubvezető, Tálentum Tehetséggondozó Klub

Mezei Ádám, hitoktató, szociális munkás

Miklóssy Endre, egyetemi tanár

Nádudvari Anna, író

Nagy Gusztáv, költő- műfordító, tanár

Oláh Adrienn, egyetemi hallgató

Orbán Horváth Éva, hitoktató, nevelőintézeti tanár

Rostás-Farkas György, József Attila-díjas író

Rupa Ilona, dalénekes

Salzmann Zoltán, társadalomszervező, ÉrMe

Sugár András, író, újságíró, televíziós szakember

Szabó József villamosmérnök

Szabóné Kármán Judit romológus, egyetemi oktató

Varga Ferenc szobrászművész, egyetemi oktató

Zétényi Károlyné, sokgyermekes nyugdíjas anya

 

 

Szavazás

Szükség van-e az etnikai hovatartozás megvallására
Igen
Nem
Asztali nézet