MENÜ
Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért

Mindenki szem a láncban
 

Beszámoló a 2011-es évről:


Szövetségünk 2011-ben nagyon nehéz évet zárt, a profilunkat támogató pályázati lehetőségek jelentős csökkenése miatt.Folyamatos működésünket csak segítőink önkéntes munkájának köszönhetően tudtuk fenntartani.

 

Tevékenységünk 2011-ben:


-         Tervezett programunknak megfelelően havi egy alkalommal tartottunk a cigány kultúrát és a kortárs alkotókat is bemutató rendezvényeket Budapesten és vidéken egyaránt. A legtöbb felkérés vidéki iskolák és művelődési intézmények részéről érkezett hozzánk.

-         Ebben az évben is folytattuk a Cigány Tudományos és Művészeti Társasággal közösen indított heti tanácsadó szolgáltatásunkat. (Heti egy alkalom a Kós Károly tér 1.sz alatti irodahelyiségben, a családvédelem és a női esélyegyenlőség témakörében, esetenként 3-5 fő részvételével.)

-         Ugyancsak más szervezetekkel való együttműködésben valósítottunk meg egy országos cigány tehetségkutató szavalóversenyt Taksonyban. Partnerünk ebben a programban a Cigány Írószövetség volt.

-         Részt vettünk a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 21. nemzetközi tudományos konferenciájának szervezésében és lebonyolításában Budapesten, 2011. október 6-9. között.  Főként a konferencia programjához kapcsolódó irodalmi est és képzőművészeti kiállítás megrendezésében vállaltunk szerepet.

-         Folyamatos a tevékenységünk a Közös Út – Kethano Drom internetes portál Ashun – Figyelj! rovatának, valamint a cigány nyelvű anyagoknak a szerkesztése terén.

-         Szövetségünk képviseltette magát a NOE és a Keresztény Civil Szervezetek országos konferenciáján, és részt vettünk a Roma Nők Nemzetközi Fórumának budapesti tanácskozásán is.

 

Budapest, 2012. január 30.

 
Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért egyesület

közhasznúsági jelentése a 2009-es esztendőről

1. Számviteli beszámoló

Az Asszonyok Szövetsége a Békés Együttélésért egyesület a 2009. évben alakult. Gazdálkodásáról a számviteli törvények és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 250.000 Ft.  a saját tőke 0 Ft. (Részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete)

 

2. Költségvetési támogatás felhasználása

A tárgyévben a szervezet semmilyen állami támogatást nem kapott.

 

3. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás

A szervezet a tárgyévben a következő forrásokból jutott bevételhez:

- tagdíjak 50.000

- magánszemély támogatása 80.000

- közhasznú tevékenységből származó bev. 120.000

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mindösszesen: 250.000 Ft.

 

Magán személy felajánlásából 50.000 Ft. becsült értékben kerültek használt irodai eszközök szervezetünk birtokába: 1 db. Személyi számítógép, 1 db. Okipage 15 típusú nyomtató.

 

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történtek kifizetések.

5. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke

Tárgyévben szervezetünk ezen a címen semmilyen támogatást nem kapott.

 

6. Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott szolgáltatások értéke, ill. összege

Egyesületünknek személyi jellegű ráfordítása nem volt, tisztségviselőinek ez évben semmilyen jellegű összeget nem fizettünk ki.

 

7. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Szervezetünk 2009. májusában alakult azzal a céllal, hogy működésével, programjaival segítse a kárpát-medencei cigányság társadalmi integrációját.

A szövetség munkája terveink szerint felöleli mindazon területeket, ahol a nők, a családok tehetnek a cigányság integrációjáért, a társadalmi megbékélésért, a család és a gyermekek védelméért.

 

TEVÉKENYSÉGÜNK 2009-BEN:

 

Újonnan alakult szervezetként nem rendelkezünk anyagi bázissal, s a pályázati forrásokhoz sem juthattunk hozzá, ezért induló programjainkat más szervezetekkel való együttműködésben, ill. tagjaink személyes kapcsolati tőkéjére építve végeztük.

PILOT programként a szervezetünknek otthont adó kerületben, Kispesten bekapcsolódtunk a havi rendszerességgel megtartott “Mi és Ők - Talentumklub” munkájába: a cigány családok számára szervezett  kulturális programok szervezésébe, megvalósításába.

Emellett részt vettünk a kispesti önkormányzat felnőttképzési programjaiban, az iskolából kimaradt cigányasszonyok számára rendszeres korrepetálást tartottunk az alapvető írási és olvasási készségek elsajátítására.

Heti egy alkalommal nyitott tanácsadó napot tartottunk a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság munkatársaival közösen a társaság Bp. XIX. Kós Károly tér 1. alatt lévő irodájában.

(A tanácsadás keretében pedagógus, szociális munkás és szükség szerint egészségügyi dolgozó, ill. jogi szakmunkatárs bevonásával az egészséges életmódhoz, a továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz, a  családok szociális problémáinak megoldásához szeretnénk tájékoztatást nyújtani lehetőségekről, pályázatokról, ügyintézésről stb.)

Bemutatkozó programként részt vettünk a XIX. kerületi “Mihály-napi búcsún”.(Külön sátorban a cigány hagyományos kultúrát és művészetet bemutató kiadványokkal, plakátokkal stb.)

Az Echo Tv-vel való együttműködésben valósítottuk meg a „Sorsfordító találkozások - Roma példaképek” című portréfilm-sorozat elkészítését, melyet az ECHO TV kétheti rendszerességgel be is mutatott.

Partnerkapcsolatot alakítottunk ki a Cigány Tudományos és Művészeti Társaság, a Roma Egyetemisták Szakkollégiuma, a Színes Gyöngyök Egyesület és más cigány szervezetek mellett a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Asszonyok Szövetsége, az Utolsó Padban Egyesület, a Jezsuita Cigánypasztorációs Műhely, a Ceferino Alapítvány és a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival, akiknek programjain országosan részt veszünk.

 

Budapest, 2010. 02.01

 

Záradék:* A közhasznúsági jelentést a szervezet 2010. február 8-án elfogadta.

 

 
 

Szavazás

Szükség van-e az etnikai hovatartozás megvallására
Igen
Nem
Asztali nézet